Lana Jurčević

plakat-lana
  • Klijent Lana Jurčević  
  • Što smo radili? Grafički dizajn i priprema za tisak plakata za promociju novog albuma Lane Jurčević.
Copyrigt © 2012 - Aperte Media d.o.o