Grafički dizajn

Vizualni identitet

Vizualni identitet je zbir svih aspekata koje poduzeće formira kao vlastito, prepoznatljivo i konzistentno, kroz sva sredstva komunikacije, promocijom i distribucijom materijala, podjednako unutar i izvan poduzeća.

Grafičko oblikovanje i priprema za tisak

Copyrigt © 2012 - Aperte Media d.o.o