Hoplon

logo-hoplon
  • Klijent Hoplon d.o.o  
  • Što smo radili? Za Hoplon d.o.o zmo dizajnirali i primjenili logotip. Isto tako samo dizajnirali i izradili kuverte, posjetnice i službene memorandume za ovu tvrtku.
Copyrigt © 2012 - Aperte Media d.o.o