Rokovnici

Prodaja rokovnika, ljepenki, planera i stolnih mapa sa već gotovim knjižnim blokom.

Usluga tiska i suhog žiga na rokovnike.

Izrada personalnih rokovnika i ljepenki sa zadanim motivom ili prema našem idejnom rješenju.

Grafičko oblikovanje korica i knjižnog bloka i priprema za tisak.

Copyrigt © 2012 - Aperte Media d.o.o